מספר טלפון


8729430 - 04 גלברג משה ואסתר
8729434 - 04 כרמלי תמר ויעקב
8729435 - 04 אורט חטיבה עליונה
8729437 - 04 ישראל סטפן ואורה
8729438 - 04 ונונו שלום
8729439 - 04 פגוט כרמלה ופישל