מספר טלפון


9534170 - 04 יצחקי הראל
9534171 - 04 טולדנו דינה
9534173 - 04 גרפינקל גוליס
9534174 - 04 בן סדון ג'יימס ואורית
9534176 - 04 משה אופיר
9534177 - 04 אבנר סמדר יהודית ודוד
9534178 - 04 פאיק חגאגרה
9534179 - 04 פינר ישוב קהילתי כפרי בע"מ מזכירות הישוב