מספר טלפון


9534201 - 04 צרפתי מימון
9534202 - 04 מירז טל
9534203 - 04 קבלי מאיר
9534204 - 04 דיקבוק יוסף ואנה
9534205 - 04 חילף פארס
9534206 - 04 וייס ניצן ונגה
9534208 - 04 פקס) חזות) הקריה