מספר טלפון


9534310 - 04 סלאמנה אבראהים
9534311 - 04 כעביה זאהי
9534313 - 04 גלס שלמה
9534314 - 04 ורדי גלעד
9534317 - 04 סימון מלכה
9534318 - 04 נגלר קרלוס ודפנה
9534319 - 04 דביר כהן