מספר טלפון


9534780 - 04 ברון מיכל וירון
9534781 - 04 אבועזיז שולה
9534781 - 04 תינוקיה בית לחם הגלילית מושב המזכירות
9534782 - 04 כעבייה רשיד
9534783 - 04 שפוליאנסקי גרגורי ואלה
9534784 - 04 אבוקרט יחיאל ואלה
9534785 - 04 לביא גיל וטלי
9534786 - 04 צבי ישראל
9534788 - 04 שגיא עצמון ואלי