מספר טלפון


9534801 - 04 בן מרדכי עמירה
9534802 - 04 זובידאת חאלד
9534803 - 04 טל שגיא
9534804 - 04 שמיר אליעזר
9534805 - 04 ליגטי צבי ודליה
9534806 - 04 פורן אמיר ואיילת
9534807 - 04 שפרוני שמואל וענת
9534808 - 04 אבו סויד עאדל