מספר טלפון


9534820 - 04 אלול מרדכי ואילנה
9534821 - 04 פרתוק אושרת
9534822 - 04 סויטאת פטמה
9534823 - 04 כעביה חסן התא כעביה טבאש חג'א
9534824 - 04 זובידאת יעקב גמעה
9534824 - 04 משיח עדי
9534825 - 04 סואד בושי מרגוט
9534826 - 04 חלף יאסר
9534827 - 04 קרית טבעון
9534828 - 04 רמיחאת אמין