מספר טלפון


9901911 - 04 כרמיאל מכללת אורט הגליל עש בראודה מרכזיה
9901914 - 04 כח אדם
9901915 - 04 כספים
9901915 - 04 הגליל ע"ש בראודה כספים אורט
9901916 - 04 אקדמית מזכירות
9901916 - 04 ע"ש בראודה מזכירות אקדמית אורט הגליל
9901918 - 04 אחזקה מחשב מרכזי