מספר טלפון


9906241 - 04 משאבות הגליל
9906282 - 04 מאזניים אנליטיים
9906419 - 04 רכיבים זעירים
9906719 - 04 מייקרוסטאר מיקרוסופט ישראל בע"מ
9906793 - 04 טכנולוגית משגב כרמיאל חממה
9906793 - 04 הגליל מדידי
9906866 - 04 'פקס'
9906888 - 04 סימן סנסורים ומכונות נבונות