מספר טלפון


9956000 - 04 המשרדים עיריית ביס ביס ביס חטיבת ביניים ב
9956094 - 04 אגף רכש ואספקה
9956119 - 04 מרכז פיס קהילתי
9956130 - 04 מוקד עירוני
9956140 - 04 ומזכירות לעולה מרכז
9956141 - 04 מרכז מידע וקליטה לעולה
9956161 - 04 (פקס) מוקד תשלומים ממוחשב חייג
9956328 - 04 עכו נהריה פקס) נהריה) נהריה (פקס) (פקס) כרמל פקס) כרמיאל) כרמיאל כרמיאל קניון ככר העיר