מספר טלפון


5151011 - 050 יוסף שני -
5151090 - 050 עמוס מיטלר
5151115 - 050 חנה אמבט אלמו
5151500 - 050 שלומי יפה - שמאות מקרקעין
5151519 - 050 יוסי שטיינברג
5151777 - 050 שמוליק כהן