מספר טלפון


5205351 - 050 גדעון באבני
5205355 - 050 ואליד נסער
5205356 - 050 ליאור אמלרד
5205357 - 050 עבדל לטיף מרנה אחמד