מספר טלפון


5205723 - 050 אלי גאלי
5205724 - 050 ברדיאא אשהידם
5205725 - 050 אבנר מן