מספר טלפון


5213421 - 050 דקר בנין והנדסה בע"מ
5213427 - 050 יעקב גבאי