מספר טלפון


5213532 - 050 אוולין צוויג
5213533 - 050 יעקב פריריך
5213536 - 050 איברהים אלחטיב
5213539 - 050 עאדל אבו דואר נעאמי