מספר טלפון


5213822 - 050 בוריס ליברמן
5213823 - 050 יעקב ירון בע"מ
5213828 - 050 אברהים נידאן