מספר טלפון


5213880 - 050 סבח מחמיד עביד
5213882 - 050 סלי חורי
5213883 - 050 ראמי גולני
5213888 - 050 נפתלי בן נון