מספר טלפון


5213973 - 050 חקירות אלמוג
5213976 - 050 אלה שטרן
5213978 - 050 אבו עיאש ג'אהד