מספר טלפון


5219220 - 050 אברהם גנונה
5219221 - 050 נביל מאסאד
5219223 - 050 אחמד סלמה
5219224 - 050 חתם עזיז מסעוד טראק
5219228 - 050 זאב פלד