מספר טלפון


5219511 - 050 סייקון גני תעשיה, בע"מ
5219515 - 050 אלי בן חמו
5219517 - 050 אמיתי עמירם
5219519 - 050 ישראל באוכמן