מספר טלפון


5223358 - 050 ראמי דרויש
5223359 - 050 חסן קאסם