מספר טלפון


5224311 - 050 נירה ברנסום
5224314 - 050 אייש מוחמד
5224318 - 050 חטיב עמראן