מספר טלפון


5224326 - 050 שאדי חאג'
5224328 - 050 עבדל רחמאן אבו כאש