מספר טלפון


5224330 - 050 בתיה מולכו
5224334 - 050 מתאם סלולרי- יורוטאק
5224335 - 050 מחמד נוורא