מספר טלפון


5224401 - 050 אבי אטיאס
5224403 - 050 שליע אשרף
5224405 - 050 עבדל קרים חמד