מספר טלפון


5224492 - 050 יורם סהר
5224498 - 050 חמאדה מוחמד