מספר טלפון


5224500 - 050 עדי ליטווין
5224502 - 050 יצחק שבתאי - מנהל מחלקת שכר
5224507 - 050 נאסיף אבוטריף
5224508 - 050 האלה ביטאר