מספר טלפון


5224563 - 050 רמי איברהם מאדללה
5224564 - 050 ז'ק זהרור
5224565 - 050 ליפז תקשורת חשמל בע"מ
5224569 - 050 אפרת חזי