מספר טלפון


5224647 - 050 עפרה מצוינים
5224649 - 050 מרגריטה פוזיילוב