מספר טלפון


5224661 - 050 פחרייה כבהא
5224662 - 050 סייד מאג'ד