מספר טלפון


5224743 - 050 ווהאידי שאריף
5224745 - 050 אורן קניאס
5224748 - 050 זבנה מוסטפה אבו
5224749 - 050 ארז דן