מספר טלפון


5224752 - 050 יוסף אורון
5224755 - 050 רות אייזמן
5224756 - 050 פחזי עפאלקה
5224759 - 050 סלם אימד מחמוד