מספר טלפון


5224842 - 050 נאסר מוטיע
5224847 - 050 איברהים אלחטיב