מספר טלפון


5235202 - 050 אסמאעיל ג'אבר
5235203 - 050 עודה בהאא'
5235209 - 050 דניאל בלומנטל