מספר טלפון


5235230 - 050 אברהם חסאן
5235234 - 050 מינה איגר