מספר טלפון


5235302 - 050 סנטוריום "גן - שלוה" רמתיים בע"מ
5235307 - 050 סול גוזלן
5235308 - 050 יהושע גבזה