מספר טלפון


5235315 - 050 אודליה (י ירוחם) 1981 בע"מ
5235319 - 050 מרכז מזון אמץ בע"מ