מספר טלפון


5235326 - 050 דוירי לבנין ופיתוח בע"מ