מספר טלפון


5235332 - 050 מויססקו הסעות וטיולים (1993) בע"מ
5235333 - 050 ברוך איצקוביץ
5235334 - 050 דוב אופק
5235337 - 050 חיים גרשון