מספר טלפון


5235374 - 050 א מ ר י בע"מ
5235376 - 050 עבד אל עדי אמאנה קליף וחלוץ גמאל
5235377 - 050 אוחיון שבשבת דודו