מספר טלפון


5235383 - 050 דוד זנדני
5235386 - 050 דליה מבורך
5235388 - 050 ראג'אח נאג'יח