מספר טלפון


5235450 - 050 פלסטיק היוגב 1990 בע"מ
5235453 - 050 יחזקאל קרטין
5235456 - 050 יוסף דמרי