מספר טלפון


5235493 - 050 גדעון הלל
5235494 - 050 ברוך כהן
5235495 - 050 טיסיר איסטז