מספר טלפון


5235561 - 050 עלי סלימאן
5235563 - 050 אייאד מחמוד
5235566 - 050 רב בריח אשקלון - דוד איציק בן יעקב