מספר טלפון


5235572 - 050 אמנון שלוס
5235573 - 050 אחמד אלבטוויג מוחמד
5235578 - 050 נאיל עצא