מספר טלפון


5235600 - 050 מיכאל וייס תבונה יעוץ ויהול בע"מ
5235601 - 050 גידי חזן
5235602 - 050 ציון יוגב
5235603 - 050 יצחק עמיאל
5235606 - 050 סלמא אבו אלן כאניל
5235607 - 050 איגור בקרניוב