מספר טלפון


5235614 - 050 פאדי גלאל תמימי
5235617 - 050 יהודה בר משה
5235619 - 050 סאלח מחמוד