מספר טלפון


5235642 - 050 אלקוץ בע"מ
5235644 - 050 שרון אוחיון
5235648 - 050 ואסם גמגום