מספר טלפון


5235663 - 050 שי רוזנצוויג
5235664 - 050 חסן ראנם
5235665 - 050 מנחם יעקב
5235668 - 050 לאון לוי