מספר טלפון


5235711 - 050 שלי קראוז
5235714 - 050 יצחק הרוש
5235715 - 050 עבדאללה כהן ואצץ
5235717 - 050 בן ציון שפירא